Book store > Bible > Textbooks
ממלכה ונבואה | ענת גסול-רביד, אהרל'ה קפלן | רכס
Publisher: רכס
Year: L5
Subject: Bible
Curriculum: Israeli
Language: Hebrew
Classoos code: 12618
Digitization: Live text
Danacode: 159-00014125

ממלכה ונבואה

ענת גסול-רביד, אהרל'ה קפלן

Learn more
₪ 14.00 You save : ₪ 70.00 Hardcopy price :
online textbook - Licence for 12 months
56.00

Details

Once purchased, this digital book will be available via Classoos on the web and on Classoos' app on iOS, Android and Windows 10 devices

Summary

ממלכה ונבואה- הוא הספר השלישי בסדרה "עם, ארץ, ממלכה". הספר עוסק בנושאים אחדים: תקופת מלכותם של המלכים דוד ושלמה על עם ישראל; תפקיד הנביאים בחיי העם-השומרים עליו שיקיים את המצוות באמונה; פרקים ממגילת שיר השירים, שהמסורת מייחסת את כתיבתה לשלמה המלך. הספר כולל פרקים נבחרים מהספרים: שמואל ב ומלכים, מספרי הנביאים עמוס וישעיה ופרק ממגילת שיר השירים. עם, ארץ, ממלכה היא סדרת ספרי לימוד חדשה, שנכתבה על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים (תשע"א). הסדרה מפגישה את הלומדים עם הסיפורים הקשורים בהתהוות שבטי ישראל לעם, בכיבוש הארץ וההתנחלות בה, ועד התגבשות המלוכה בישראל. הלימוד בספרים בנוי בצורה חוויתית ושיטתית ומותאם לכיתות הטרוגניות. דגש מיוחד ניתן לפיתוח דרכי חשיבה ומיומנויות הקשורות להוראת מקרא. בכל אחד מהספרים ימצאו המורים והתלמידים מדרשי חז"ל, קטעי פרשנות מסורתית לצד פרשנות מחקרית, ניבים וביטויים, פירושי מילים קשות, מילון מונחים, ממצאים ארכיאולוגיים, שירים, אמצעים ספרותיים ומפות המלווים את הטקסט הכתוב והחזותי.