Book store > Civics > Textbooks
זוכים באזרחות - ארגז הכלים ללומדים באזרחות | יגאל הראל, שלומי שושן | רכס
Publisher: רכס
Year: U5 - U6
Subject: Civics
Curriculum: Israeli
Language: Hebrew
Classoos code: 13223
Digitization: Live text

זוכים באזרחות - ארגז הכלים ללומדים באזרחות

2019-2020

יגאל הראל, שלומי שושן

Learn more
₪ 15.00 You save : ₪ 75.00 Hardcopy price :
online textbook - Licence for 12 months
60.00

Details

Once purchased, this digital book will be available via Classoos on the web and on Classoos' app on iOS, Android and Windows 10 devices

Summary

ספר זה מיועד לליווי שיעורי האזרחות לאורך כל תהליך הלמידה ולסיכום החומר. הספר מעשיר את שיעורי האזרחות בהיבטים הפעלתיים, יצירתיים וסדנאיים כגון: דיונים, תרגילים ושימוש בידע המצוי ברשת האינטרנט. נוסף על כך, הספר מתרגל מיומנויות מהותיות להצלחה בבחינת הבגרות: למידת המושגים המרכיבים את שפת המקצוע ותרגול שאלות. הספר כולל: * ריכוז המושגים הנדרשים ללמידה בכל פרק. * שני סוגי משימות המלווים את השיעור: משימות רגילות: משימות בסיסיות הקשורות בליבת הנושאים ובהבנת עוגני המושגים. משימות העשרה: משימות העמקה בהבנת רעיונות היסוד, הקשרים ספירליים בחומר, יישום החומר בדוגמאות אקטואליות ויצירת מעורבות ורלבנטיות לחיי התלמידים * עבודה על טכניקות מגוונות ללמידת הגדרות לכל המושגים בחומר. התאמה לסגנונות למידה שונים של תלמידים, כגון שמיעתי, ויזואלי-חזותי וחברתי. * התייחסות לאקטואליה בעזרת הפניות לאתרים, לכתבות ולסרטוני יוטיוב, שבאמצעותם אפשר להבין רעיונות מרכזיים בחומר. * מקום בשולי הדף לכתיבה של הערות העולות בשיעור, לדגשים של המורה, לתובנות מהמשימות ולכל דבר אחר שיעזור לתלמיד להבין ולהצליח. * מגוון עשיר של שאלות תרגול בדומה לשאלות הבגרות, כולל תבנית לניסוח תשובה כפי שמצופה בבגרות. * פרק מסכם המוקדש להכנות אחרונות למתכונת ולבגרות ובו "טבלת הזהב" - טכניקה לארגון מושגים על פי קטגוריות, ופרק לתרגול מ