Book store > History > Textbooks
המאבק על הרוח | תהילה הרץ | מכון הר ברכה
Publisher: מכון הר ברכה
Year: Y7
Subject: History
Curriculum: Israeli
Language: Hebrew
Classoos code: 15733
Digitization: Live text
Danacode: 246-772350

המאבק על הרוח

מהדורה חדשה

תהילה הרץ

Learn more
₪ 35.51 You save : ₪ 53.00 Hardcopy price :
online textbook - Academic year licence
17.49

Summary

ספר זה עוסק בצמיחת האימפריות הגדולות של פרס, יוון ורומא, ובקורותיו של העם היהודי בתקופה זו: מהצהרת כורש שפתחה את שיבת העם מחדש לארצו, ועד לכתיבת התורה שבעל פה, במבנה שקיים עד היום. במוקד הספר התפתחותן של מעצמות התרבות הגדולות שעצבו את פני העולם של ימינו – וסיפורו של העם היהודי, שנאבק על מורשתו ועיצב את זהותו הייחודית בצל מעצמות אלה. בין פרקי הספר מתעוררות לחיים דמויות של מלכים ומנהיגים, הוגים ואנשי ספר, לוחמים ומורדים – ואתם מוזמנים להלך ביניהן ולשאול מחדש את השאלות הגדולות שעמדו בפניהן, שאלות הממשיכות להשפיע ולעצב את פני העולם עד היום הזה.

Product description

  • Once purchased, this digital book will be available via Classoos on the web and on Classoos' app on iOS, Android and Windows 10 devices