Book store > Bible > Textbooks
תנ"ך - זמן לבגרות - נושאי חובה ו-3 נושאי בחירה - מתאים לתוכנית 70% | פלורה ויניצקי | רכס
Publisher: רכס
Year: U5 - U6
Subject: Bible
Curriculum: Israeli
Language: Hebrew
Classoos code: 12466
Digitization: Live text
ISBN: 15900020331

תנ"ך - זמן לבגרות - נושאי חובה ו-3 נושאי בחירה - מתאים לתוכנית 70%

פלורה ויניצקי

Learn more
₪ 24.40 You save : ₪ 122.00 Hardcopy price :
online textbook - Academic year licence
97.60

Details

Once purchased, this digital book will be available via Classoos on the web and on Classoos' app on iOS, Android and Windows 10 devices

Summary

ספר עזר זה מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתיים, ומותאם לתוכנית הלימודים ה-70% החדשה תשע"ט, כהכנה לבחינת הבגרות בתנ"ך. הספר כולל: ניתוח מעמיק של כל פרקי הלימוד, בליווי פרשנויות מסורתיות, מחקריות, ספרותיות וכיו"ב, וכן כולל את הטקסטים המקראיים הרלוונטיים. תקציר תוכני של כל אחד מפרקי התנ"ך בתחילת הפרק הרלוונטי בספר. מאגר שאלות נרחב לכל אחד מהנושאים הנלמדים, המיועד לתרגול ברמות קושי שונות, שאלות לדיון ולמחשבה, שאלות עמ"ר ומטלות בעלות היבטים רב תחומיים (כגון: ידיעת הארץ, שירה, מוזיקה ישראלית, וכיו"ב). תשבצים ומטלות מגוונות ורבות, כגון תרגילי מילוי (קלוז) לחידוד החומר הנלמד. איורים המעניקים לטקסט פרשנות ויזואלית בליווי שאלות מנחות. מפות ותמונות המעניקות לטקסט פרשנות ויזואלית. "טיפים" להבנת שאלות ולכתיבת תשובות בתנ"ך. מילון מונחים מקראיים. רשימה של אירועים ותאריכים מרכזיים במקרא. לימוד ותרגול של טעמי המקרא כהכנה להבנת הטקסט המקראי. ניבים וביטויים הכלולים בתוכנית הלימודים משובצים בניתוח כל פרק, בליווי מטלות תרגול. "טיפים" לפתרון קטע שלא נלמד (אנסין) ואנסינים לתרגול + קל"ן לתרגול.