Book store > Bible > Textbooks
מיקוד 2019 - תנ"ך לאקסטרנים ולנבחני משנה - שאלונים 1281,1282 | פלורה ויניצקי | רכס
Publisher: רכס
Year: U5 - U6
Subject: Bible
Curriculum: Israeli
Language: Hebrew
Classoos code: 12836
Digitization: Live text
Danacode: 159-00020713

מיקוד 2019 - תנ"ך לאקסטרנים ולנבחני משנה - שאלונים 1281,1282

2019

פלורה ויניצקי

Learn more
₪ 19.00 You save : ₪ 95.00 Hardcopy price :
online textbook - Academic year licence
76.00

Details

Once purchased, this digital book will be available via Classoos on the web and on Classoos' app on iOS, Android and Windows 10 devices

Summary

**ניתן לרכוש ספר זה לתקופה של 120 ימים במחיר מיוחד או לתקופה של שנה במחיר מלא** ספר הכנה לבחינת הבגרות בתנ"ך. הספר מיועד לתלמידי בתי ספר ממלכתיים, אקסטרניים ונבחני משנה כאחד הניגשים לבחינת הבגרות בתנ"ך בהיקף של 2 יח"ל, שאלונים 1281 , 1282 . הספר כולל: ניתוח מעמיק של כל הנושאים ופרקי הלימוד שבתכנית הלימודים תקציר תכני של כל אחד מהפרקים מאגר שאלות נרחב לכל אחד מהפרקים והנושאים הנלמדים תשבצים לחידוד החומר הנלמד איורים המעניקים לטקסט פרשנות ויזואלית בליווי שאלות מנחות מפות ותמונות, המעניקות לטקסט פרשנות ויזואלית הנחיות מפורטות לקראת מבחן הבגרות הנוגעות לשלבים השונים של הלמידה ועד פתרון הבחינה מילון מונחים מקראיים הסבר הניבים והביטויים בפרקים הנלמדים, הן בהקשרם המקראי והן כיום רשימת אירועים ותאריכים מרכזיים במקרא לימוד ותרגול טעמי המקרא "טיפים" לפתרון קטע שלא נלמד (אנסין) ותרגול אנסינים + קל"ן לתרגול שישה מבחנים מלאים על פי המתכונת והמבנה של מבחן הבגרות בתנ"ך 2 יח"ל