Book store > Bible > Textbooks
מיקוד 2020 תנ"ך - פלורה ויניצקי 6.4.20 | פלורה ויניצקי | רכס
Publisher: רכס
Year: U5 - U6
Subject: Bible
Curriculum: Israeli
Language: Hebrew
Classoos code: 15255
Digitization: Live text
Danacode: 159-00021376

מיקוד 2020 תנ"ך - פלורה ויניצקי 6.4.20

הספר תואם את מיקוד החומר שפרסם משרד החינוך ב-6.4.2020

פלורה ויניצקי

Learn more
₪ 21.25 You save : ₪ 85.00 Hardcopy price :
online textbook - Academic year licence
63.75

Details

Once purchased, this digital book will be available via Classoos on the web and on Classoos' app on iOS, Android and Windows 10 devices

Summary

***ספר זה אינו ניתן להחזרה! *** נבקשכם לוודא טרם הרכישה שהספר אכן נדרש לכם. בלחיצה על הכפתור "הוספה לסל", אתם מאשרים כי ידוע לכם שהספר אינו ניתן להחזרה בשום מצב*** ספר ההכנה לבחינת הבגרות בתנ"ך תכנית ה- 70%, על פי תכנית ההיבחנות העדכנית של משרד החינוך. הספר תואם את מיקוד החומר שפרסם משרד החינוך ב- 6.4.20. הספר מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתיים הנבחנים בשאלון 001281 . הספר כולל: • ניתוח של כל הנושאים ופרקי הלימוד שבתכנית הלימודים, של המקורות הנלווים החוץ מקראיים, בליווי פרשנויות מסורתיות, מחקריות, ספרותיות. • תקציר תכני של כל אחד מהפרקים בתחילת הפרק. • הנחיות מפורטות וטיפים לקראת מבחן הבגרות . • מפות ותמונות, איורים ותשבצים המעניקים לטקסט פרשנות ויזואלית ומחדדים מסרים. • מילון מונחים מקראיים. • רשימת אירועים ותאריכים מרכזיים במקרא + ציר הזמן. • לימוד ותרגול טעמי המקרא כהכנה להבנת הטקסט המקראי. • "טיפים" לפתרון קטע שלא נלמד (קש"ן, אנסין) ותרגול אנסינים + קל"ן תרגול • ארבעה מבחנים מלאים על פי המתכונת והמבנה של מבחן הבגרות של תכנית ה 70% עם תשובות מלאות