Book store > History > Textbooks
מסע אל העבר: עולם מודרני נולד - המאה ה-19 | קציעה אביאלי-טביביאן | מטח
Publisher: מטח
Year: L4 - L5
Subject: History
Curriculum: Israeli
Language: Hebrew
Classoos code: 8057
Digitization: Live text
Danacode: 78-2037201

מסע אל העבר: עולם מודרני נולד - המאה ה-19

קציעה אביאלי-טביביאן

Learn more
online textbook - Licence for 12 months
Free

Details

This book will be available on Kotar's app

Summary

הספר מזמין את הלומד לצאת למסע אל העולם המודרני, עולם תעשייתי שראשיתו בשימוש בקיטור כמקור אנרגיה. במהלך המסע יוכל הלומד לעלות על הרכבת, הפותחת עידן חדש בתחבורה ובתהליכים חברתיים אידאולוגיים; יכיר מקצועות חדשים שיצר תהליך המיכון; יתוודע למעמדות חברתיים מקוטבים ובהם הקפיטליסטים והפרולטריון, ולמאבקים לצדק חברתי. מקומן של הנשים ומאבקן על זכויותיהן, גם הוא חלק מסיפורו של העולם המודרני.